CAR POINT s.r.o. Ochrana dat

Ochrana Vašeho soukromí při používání naší webové stránky je pro nás mimořádně důležitá. Proto Vás budeme v následujícím textu podrobně informovat o shromažďování osobních a anonymních dat.

Bezpečnost údajů

Na ochranu Vašich údajů jsme přijali technická a organizační opatření, zaměřená zejména proti ztrátě, manipulaci nebo neoprávněnému přístupu. Naše opatření přizpůsobujeme pravidelně aktuálnímu technickému vývoji.

Shromažďování a zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou v souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v aktuálně platném znění (dále jen „zákon“) zpracovávány ( s výjimkami uvedenými v § 5 odst. 2 zákona) jen tehdy, jestliže nám je Vy sami – např. v rámci registrace na našem zákaznickém portálu, v případě dotazu, soutěže o ceny nebo objednávky Newsletteru – sdělíte a udělíte nám souhlas s jejich zpracováním za daným účelem a v rozsahu nezbytném a po dobu nezbytnou pro daný účel uvedený v souhlasu.

Váš souhlas můžete kdykoli odvolat bez dodržení nějaké lhůty nebo formy s účinnosti do budoucna prostřednictvím sdělení na emailovou, faxovou nebo poštovní adresu uvedenou v tiráži. Kromě toho je vymazání z databáze našeho Newsletteru rovněž možné za pomoci zvláštního odkazu umístěného na konci každého Newsletteru. Navíc lze k tomuto účelu použít kontaktní formulář z webové stránky.

Pokud jste při využití některé z nabízených služeb vyzváni k udání svých osobních údajů, je spojení Vašich osobních údajů s údaji z protokolování přístupu k údajům přes – tak jako tak anonymizovanou – IP adresu za účelem vytvoření osobního uživatelského profilu vyloučeno.

Protože může souhlas s použitím Vašich údajů na výše uvedené účely rovněž zahrnovat předání Vašich údajů Vámi zvoleným partnerům prodejní a servisní sítě Volkswagen  společnostem koncernu Volkswagen či poskytovateli finančních služeb (ŠkoFIN s.r.o.) popř. agenturám pro průzkum veřejného mínění pro průzkumy trhu a analýzy spokojenosti zákazníků, mohou být Vaše údaje poskytovány těmto institucím. Naše partnery jsme pečlivě vybrali a zavázali jsme je v souladu se zákonnými ustanovení k citlivému zacházení s údaji i k respektování našich vlastních standardů ochrany dat. Naši partneři nemají zejména dovoleno užívat údaje našich zákazníků pro vlastní účely nebo je dále předávat třetím osobám za účelem podnikání.

Vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který zahrnuje manuální i automatizované zpracování osobních údajů za využití odpovídajících technických a organizačních opatření k zajištění ochrany osobních údajů.

Osobní údaje jsou zpracovávány především našimi vlastními zaměstnanci, přičemž platí, že do styku s osobními údaji mohou přijít pouze naši vybraní zaměstnanci. Tito zaměstnanci mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.

Osobní údaje jsou v zásadě zpracovávány na území České republiky, mohou však být předávány do zahraničí v rámci Evropské unie zpracovatelům uvedeným níže.

Aktuální seznam zpracovatelů – osob, kterým mohou být osobní údaje předávány

K datu sestavení této Informace patří mezi členy koncernu Volkswagen AG, kterým mohou být Vaše osobní údaje předávány, následující společnosti:

 1. Porsche Česká republika s.r.o. se sídlem Praha 5 - Jinonice, Radlická 740/113d, PSČ 15800, spisová značka: C 58399 vedená u Městského soudu v Praze;
 2. AUDI AG, se sídlem v Ingolstadtu, Německo, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ingolstadtu pod číslem HRB 1;
 3. SEAT S.A., se sídlem v Martorellu, Barcelona, Španělsko, zapsaná v obchodním rejstříku v Barceloně, svazek 23662, oddíl 1, vložka B-56-855;
 4. VOLKSWAGEN AG, se sídlem ve Wolfsburgu, Německo, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Braunschweigu pod číslem HRB 100484;
 5. Škoda Auto a.s., se sídlem v Mladé Boleslavi, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 332;
 6. ŠkoFIN s.r.o.,se sídlem Pekařská 635/6, Jinonice, 155 00 Praha 5, spisová značka: C 11881 vedená u Městského soudu v Praze;
 7. [...].

Aktuální seznam členů koncernu Volkswagen AG, jakož i autorizovaných prodejců a servisních partnerů, kterým mohou být Vaše osobní údaje předávány, je uveřejněn na internetových stránkách www.[...].

Ostatní zpracovatelé:

 1. S&K PUBLIC spol. s r.o., se sídlem v Praze, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 33168,
 2. GfK Czech, s.r.o., se sídlem v Praze, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 1326,
 3. TNS Aisa, s.r.o., se sídlem v Praze Libni, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 10764,
 4. Intuition Media s.r.o., se sídlem v Praze, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 176790,
 5. Dimar CZ s.r.o., se sídlem v Praze, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 169776,
 6. TNS Opinion a Market Research SL, se sídlem v Barceloně, Španělsko, zapsaná v obchodním rejstříku v Barceloně, svazek 40350, oddíl 180, vložka B364946,
 7. IPSOS s.r.o., se sídlem v Černošicích, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 90694,
 8. monit s.r.o., se sídlem v Brně, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 49763.

Právo přístupu k osobním údajům a ochrana práv v souvislosti s osobními údaji

Požádáte-li nás o informaci týkající se zpracování jeho osobních údajů, bude Vám bez zbytečného odkladu poskytnuta informace o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme. Za poskytnutí takové informace máme právo požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí této informace.

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že my či třetí osoba, která se podílí na zpracování údajů, provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého života anebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné, můžete od nás či třetí osoby, která se podílí na zpracování údajů, požadovat vysvětlení a/nebo požadovat, aby byl odstraněn vzniklý stav, zejména můžete požadovat provedení opravy nebo doplnění Vašich osobních údajů; v případě potřeby bude v návaznosti na Vaši žádost provedeno dočasné blokování nebo likvidace těchto údajů. Bude-li Vaše žádost oprávněnou, jsme povinni neprodleně odstranit závadný stav.

Shromažďování a zpracování anonymních údajů

Používání cookies

Cookie je malý textový soubor, který ukládá internetová nastavení. Téměř každá webová stránka používá tuto technologii, kterou stáhne Váš internetový prohlížeč při první návštěvě webové stránky. Jestliže totéž koncové zařízení příště otevře tuto webovou stránku, jsou cookie a v něm uložené informace buď zaslány zpět na tu webovou stránku, která je vygenerovala (cookies první strany), nebo na jinou webovou stránku, ke které patří (cookies třetí strany). Webová stránka tak zjistí, že jste ji s tímto prohlížečem již navštívili a v mnoha případech upraví zobrazený obsah.

Většina námi používaných cookies se po ukončení relace automaticky z Vašeho pevného disku vymaže (cookies relace). Kromě toho používáme také cookies, které po ukončení relace zůstávají u Vás na pevném disku. Slouží to zejména ke zlepšení zkušenosti uživatele při opětovné návštěvě webové stránky, kdy může být webová stránka následně přizpůsobena Vašim osobním potřebám, a tak optimalizována doba stahování. Tyto údaje nemohou být spojovány s jednotlivými uživateli, neboť jsou shromažďovány výhradně anonymizovaně.   

Při vyvolání naší webové stránky shromažďujeme prostřednictvím cookies následující údaje:

 • Anonymizovaná forma IP adresy žádajícího počítače
 • Datum hodina vyvolání
 • Název vyvolané stránky popř. souboru
 • ID relace
 • URL referrer (původní URL, ze kterého jste na naši webovou stránku přišli)
 • Množství přenesených dat
 • Informace o produktu a verzi použitého prohlížeče
 • Operační systém používaný uživatelem

Označení cookie: Webtrekk GmbH (www.webtrekk.com)
Úkol: Pomocí služeb firmy Webtrekk shromažďujeme statistické údaje o používání naší webové nabídky. Tyto údaje se používají k tomu, abychom mohli neustále zlepšovat, optimalizovat a tím činit zajímavější naši webovou stránku a naše nabídky. Údaje se shromažďují anonymně a dodávají parametry jako např. počet návštěvníků,  způsob klikání a průměrná délka aktivní návštěvy uživatele webové stránky na jedné stránce; cílem je dále zlepšovat hodnocení webové stránky. URL referrer rovněž umožňuje statisticky vyhodnocovat počet uživatelů, kteří se na naše webové stránky dostanou z webových stránek partnerů, což umožňuje sledovat, které z našich marketingových kampaní na naší webové stránce vzbudily zájem. 
Doba uložení: Po dobu relace nebo mnohé údaje až 10 let (veškeré údaje jsou anonymní popř. anonymizované)

Cookies třetí strany

Na tuto webovou stránku byly zařazeny i obsahy třetích stran. Tyto třetí strany poskytující služby mohou teoreticky nasazovat cookies, zatímco jste na webové stránce a tím např. získávat informaci o tom, že jste vyvolali jednu z našich webových stránek. Navštivte prosím webové stránky těchto třetích stran, abyste získali další informace o tom, jak využívají cookies.  

 • Označení cookie: Facebook Inc.(www.facebook.com/policy.php)
  Úkol: viz Sociální pluginy, Doba uložení: viz Sociální pluginy

Nastavení cookies

Při vaší návštěvě těchto webových stránek jsou aktuálně nastavené cookies. Pro deaktivaci cookies klikněte zde.

Rovněž Váš prohlížeč je možno přímo nastavit tak, že bude užívat cookies jen s Vaším souhlasem nebo že je bude zásadně odmítat. Upozorňujeme však na to, že bez cookies jsou některé oblasti webové stránky omezeny nebo dokonce nejsou vůbec použitelné.

Máte možnost používání „cookies“ řídit a případně je vyloučit tím, že budete svůj prohlížeč konfigurovat následovně:

Integrace sociálních pluginů

Facebook

Na našich webových stránkách se využívají sociální pluginy Facebooku. K tomu používáme „lajkovací tlačítko“. Zde se jedná o nabídku americké společnosti Facebook Inc. (1601S. California Ave., Palo Alto, CA 94304 USA). Když navštívíte jednu z našich webových stránek, která obsahuje takovýto plugin, neznamená to, že zde existuje nějaké spojení s touto společností. To nastane až po Vašem výslovném souhlasu, na který jste dotázán při kliknutí na odpovídající tlačítko.

Informace o účelu a rozsahu shromažďovaných údajů a dalším zpracování a užívání údajů prostřednictvím Facebooku i o Vašich s tím souvisejících právech a možnostech nastavení k ochraně Vašeho soukromí naleznete v pokynech o ochraně dat společnosti Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Pokud si nepřejete, aby Facebook přiřadil údaje shromážděné přes naši webovou stránku k Vašemu kontu na Facebooku, musíte se před návštěvou naší webové stránky z Facebooku odhlásit. Můžete také zcela zabránit stahování facebookových pluginů za pomoci addonů pro Váš prohlížeč, např. pomocí „Facebook blockeru“.

(http://webgraph.com/resources/facebookblocker/).

CAR POINT Karlovy Vary s.r.o.

Kodex ochrany osobních údajů společnosti  CAR POINT Karlovy Vary s.r.o.

Společnost CAR POINT Karlovy Vary s.r.o. se sídlem Chebská 361/55, 360 06 Karlovy Vary – Dvory, IČ: 291 07 164, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 25202,  zastoupená Dipl. Ing. Josefem Staunerem, bere velmi vážně důvěru svých klientů, kteří nám poskytnou svoje osobní údaje. 

Vaše osobní údaje jsme se zavázali zpracovávat v souladu s nejnovější legislativní úpravou a trendy v ochraně soukromí, na prvním místě Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů známé pod zkratkou GDPR).

Proto se na Vás obracíme s tímto Kodexem ochrany osobních údajů společnosti CAR POINT Karlovy Vary s.r.o. (dále jen „Kodex“), abychom Vás informovali v souladu s čl. 12 GDPR a seznámili Vás s Vašimi právy, a také tím jaké osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, jakou formou a poskytli Vám srozumitelné informace o tom, jak bude s Vašimi osobními údaji nakládáno. 

        I.      Jaké osobní údaje zpracováváme?

1) Jakožto správce našimi klienty poskytnutých osobních údajů zpracováváme nebo můžeme zpracovávat pro různé situace v oblasti prodeje, servisu, nájmu motorových vozidel, posílání marketingových sdělení a příbuzných činností tyto údaje, z nichž lze identifikovat konkrétního člověka podle čl. 4 bodu 1) GDPR:

 

 • jméno, příjmení
 • vysokoškolský titul
 • datum narození
 • adresa
 • email
 • telefonní číslo
 • rodné číslo
 • číslo občanského průkazu
 • IČ/DIČ (u fyzických osob – podnikatelů)
 • IP adresa
 • cookies
 • kopii řidičského průkazu (při nájmu motorového vozidla)
 • číslo účtu
 • VIN a SPZ
 • fotografie či videozáznamy z našich akcí

2) Jakožto zpracovatelé osobních údajů pro jiné správce osobních údajů, kteří určují účel jejich zpracování - společnosti finančního leasingu, operativního leasingu, splátkového prodeje a/nebo úvěrového financování, které pro naše klienty financují motorová vozidla nebo pojišťovny - dále mezi osobními údaji, z nichž lze identifikovat konkrétního člověka podle čl. 4 bodu 1) GDPR, zpracováváme:

a) identifikační údaje: - jméno, příjmení

 • vysokoškolský titul
 • datum narození
 • číslo účtu
 • identifikační číslo (fyzické osoby – podnikatele)
 • rodné číslo
 • kopii průkazu totožnosti
 • kopii podnikatelského oprávnění
 • kopii řidičského průkazu (při pojistných událostech)

b) kontaktní údaje

 • adresa trvalého bydliště
 • adresa pro doručování

c) rodinné údaje

 • složení domácnosti
 • počet vyživovaných osob

d) údaje o bydlení

 • druh bydlení

e) údaje o příjmech a výdajích

 • příjmy ze závislé činnosti
 • příjmy z podnikání a jiné příjmy
 • pravidelné výdaje domácnosti
 • závazky z financování
 • jiné pravidelné výdaje 
 • kopie dokladů k výše uvedeným příjmům a výdajům

f) údaje o předmětu financování (motorovém vozidlu)

 • tovární značka
 • model
 • VIN

II.      Na základě jakého důvodu a za jakým účelem tyto osobní údaje zpracováváme?

GDPR umožňuje v čl. 6 celkem 6 zákonných důvodů pro zpracování Vašich osobních údajů. Společnost CAR POINT Karlovy Vary s.r.o. z těchto povolených případů využívá následující 4.

1) Osobní údaje poskytnuté na základě Vašeho souhlasu  

V prvé řadě zpracováváme ty osobní údaje, které jste nám dobrovolně poskytli. Nejčastěji vyjádřením souhlasu se zasíláním obchodních a marketingových sdělení, vyplněním formuláře na webu či na nějakém z našich akcí pro veřejnost a partnery, při osobním kontaktu, telefonicky, e-mailem či dalšími způsoby elektronické komunikace. Vždy, když pro konkrétní účel zpracování potřebujeme Váš souhlas, zpracujeme Vaše osobní údaje pouze tehdy, když ho od Vás získáme v písemné nebo elektronické podobě a jen pro splnění konkrétního účelu.

a) Za účelem zasílání obchodních sdělení s Vaším souhlasem zpracováváme:

- jméno, příjmení, e-mailovou adresu a pro zasílání sms zpráv případně i Vaše telefonní číslo, a to v databázích segmentovaných vždy podle konkrétní značky (VW, AUDI, SEAT nebo ŠKODA) a vedle toho v databázi informující o nabídkách a akcích naší společnosti CAR POINT, o níž jste si sami přáli být informováni, a poskytli jste nám k tomu dobrovolně souhlas. Pokud jste nám k tomu dali souhlas, ponecháme si vaše kontaktní informace v databázi zájemců o naše obchodní sdělení 10 let a budeme Vám jej zasílat, pokud jej před tím kdykoli sami neodvoláte.

b) Za účelem využívání obrazových záznamů z vlastních akcí v marketingu zpracováváme:

- fotografie či videozáznamy z našich akcí, kterých jste se zúčastnili v případech, kdy jste k použití záběrů, kde se nachází Vaše osoba, dali souhlas. 

2) Osobní údaje poskytnuté za účelem splnění smlouvy

Vedle osobních údajů získávaných pro smlouvy s leasingovými a úvěrovými společnosti nebo pojišťovnami, kde vystupujeme jako zpracovatelé (viz podrobný výčet rozličných osobních údajů v čl. I. bod 1 výše), získáváme osobní údaje klientů jako správci většinou formou poskytnutí údajů při uzavření smlouvy kupní, servisní nebo smlouvy o nájmu motorového vozidla (případně jiných, méně častých formách smluv mezi námi a Vámi jako klienty). 

Za účelem splnění smlouvy jako správci zpracováváme: 

- jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, u fyzických osob podnikatelů navíc IČ a DIČ, u fyzických osob nepodnikajících buďto rodné číslo nebo číslo občanského průkazu. Důvodem je zpracování těchto údajů pro plnění povinností z toho druhu smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli. A to zejména v tištěné podobě s podpisem. 

Smlouvu je s námi možné uzavřít také ústně, po telefonu nebo vyplněním formuláře na webových stránkách (případně u novějších systémů přímo z vozů, které se sami objednají do servisu s kontaktními údaji a SPZ a potvrzením objednávky z naší strany). K tomu častěji dochází při servisních činnostech.

3) Osobní údaje, které po nás vyžadují různé zákony pro plnění právních povinností

To jsou osobní údaje, který používáme při řešení nároků z vad, vystavování a zasílání faktur, vedení účetnictví či při plnění povinnosti archivace účetních dokumentů apod. Tyto údaje musíme archivovat v nezbytném rozsahu pro případné kontroly nebo soudní spory. Po ukončení smluv tak budeme osobní údaje archivovat pro účely kontrol, řešení stížností nebo soudních sporů po dobu 3 let a v případě, že Vaše osobní údaje jsou obsaženy na účetních dokladech tak 10 let, jelikož jsme plátci DPH.

Za účelem splnění právních povinností v závislosti na požadavcích jednotlivých zákonů zpracováváme:  - jméno, příjmení, vysokoškolský titul, datum narození, e-mail, telefonní číslo, rodné číslo/číslo občanského průkazu, IČ/DIČ (u fyzických osob – podnikatelů).

4) Osobní údaje zpracovávané z důvodu našeho oprávněného zájmu 

Zde se jedná především o ochranu a prokázání našich práv a právních nároků, převážně z uzavřených smluv nebo způsobené újmy jako je vymáhání pohledávek. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 5 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tuto dobu zpracování zachováváme zejména vzhledem k promlčecím lhůtám. Proto uchováváme údaje ze smluv a naší komunikace týkající se objednávek, uzavírání smluv a jejich plnění.  

Dále dochází k tomu, že musíme zpracovávat i osobní údaje z veřejných rejstříků, typicky pro vyplnění nebo kontrolu Vašich identifikačních údajů ve smlouvách.

Pro účely online marketingu se navíc zaznamenají při vstupu na naše webové stránky následující údaje. Po vstupu na naše webové stránky zaznamenáme Vaši IP adresu, která se podle GDPR řadí k osobním údajům, stejně tak zaznamenáváme údaje o Vámi navštívených stránkách pomocí cookies, pokud ve svém prohlížeči jejich ukládání umožníte. Rovněž na našem webu používáme službu Google Analytics. Pokud jste navštívili některé z našich webových stránek, může se Vám naše reklama zobrazovat na sociálních sítích. V tomto případě se však nebude jedna o zpracovávání osobních údajů.  

Za účelem zpracování z důvodů našeho oprávněného zájmu zpracováváme:

- jméno, příjmení, datum narození, e-mail, telefonní číslo, rodné číslo/číslo občanského průkazu, IČ/DIČ

(u fyzických osob – podnikatelů), IP adresa, cookies

 

 1. S kým osobní údaje sdílíme?

Společnost CAR POINT vystupuje ve většině případů zpracování osobních údajů jako jejich Správce, včetně případů, kdy využívá služeb externích dodavatelů, a proto musíme osobní údaje sdílet i s nimi. Všichni naši dodavatelé jsou vázáni povinností mlčenlivosti a osobní údaje jsou jim zpřístupněny pouze v nejmenším nutném rozsahu pro plnění jejich povinností. 

Tyto naše externí dodavatele využíváme jako zpracovatelé osobních údajů zejména v oblastech vývoje a správy našich softwarových systémů, obchodu, marketingu, mzdové a účetní agendy, daňového auditu, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, či vymáhání pohledávek. Všichni naši externí dodavatelé jsou vázáni smlouvami o zpracování osobních údajů, zahrnující všechny povinnosti podle GDPR .

Vedle toho sami působíme zejména ve spolupráci s dalšími společnostmi také jako Zpracovatel osobních údajů tam, kde oni plní úlohu Správce (viz čl. I bod 1.). Pro tyto případy s nimi máme uzavřené podrobné smlouvy o zpracování osobních údajů v souladu s čl. 28 GDPR.

 

 1. Jaká práva Vám zaručujeme?

Podle GDPR máte právo nás požádat o to, abychom vám poskytli informace či provedli některé operace s osobními údaji. Konkrétně Vám tak zaručujeme tato Vaše práva:

1) Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)

Máte právo na kopii osobních informací, které o vás uchováváme, a na určité informace o tom, jak je využíváme.

2) Právo na opravu, resp. doplnění nepřesných osobních údajů (čl. 16 GDPR)

Pokud se domníváte, že jsou informace, které o vás máme, nepřesné, můžete nás požádat o jejich aktualizaci či změnu.

3) Právo na výmaz (čl. 17 GDPR)

Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom Vaše údaje vymazali, například pokud již osobní údaje nejsou nutné pro původní účel nebo pokud odvoláte souhlas. 4) Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)

Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom přestali vaše osobní informace využívat, například pokud se domníváte, že osobní informace, které o vás uchováváme, nejsou přesné nebo pokud se domníváte, že není potřeba, abychom vaše osobní informace nadále využívali.

5) Právo být informován o opravě, výmazu nebo omezení zpracování z naší strany (čl. 19 GDPR)

6) Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)

Pokud vaše osobní údaje zpracováváme elektronicky s vaším souhlasem, máte právo nás požádat, abychom vám je poskytli ve strojově čitelném formátu. Můžete také požádat, abychom údaje předali třetí osobě.

7) Právo vznést námitku (čl. 21 GDPR)

Máte právo vznést námitku proti zpracování, které provádíme za účelem oprávněného zájmu. Jestliže nebudeme mít pro zpracování přesvědčivý oprávněný důvod, nebudeme osobní údaje pro daný účel dále zpracovávat.

        V.     Jaké zásady při zpracování osobních údajů dodržujeme?

V souladu s článkem 5 GDPR dodržujeme základní povinnosti správce. Osobní údaje zpracováváme s důrazem na:  

1) Soulad se zákonem  

Ve vztahu k Vám zpracováváme Vaše údaje pouze na základě jednoho ze zákonných titulů (souhlas, smlouva apod.).

2) Korektnost a transparentnost

Všem klientům, s jejichž osobními údaji jakkoli nakládáme, poskytujeme informace o způsobu zpracování a o tom, komu budou zpřístupněny.

3) Omezení účelu

Všechny osobní údaje jsou námi shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a je zakázáno je dále zpracovávat způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.

4) Minimalizace údajů 

Zpracování Vašich údajů je z naší strany vždy přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány – navzdory mnoha smluvním podmínkám s dalšími partnery, které znamenají určitá omezení, se snažíme nezpracovávat žádný osobní údaj, který není potřeba.

5) Přesnost a aktualizaci

Přijímáme veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, nepřesné, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny a v případě potřeby je průběžně aktualizujeme.

6) Omezení uložení

Osobní údaje ukládáme vždy po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány. 

7) Důvěrnost a integritu

Snažíme se vždy zajistit náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

        VI.    Další informace k Vaším osobním údajům

V případě dalších dotazů ke zpracování Vašich osobních údajů nás prosím kontaktujte na e-mailu [email protected]. Na tomto e-mailu můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých píšeme v článku IV. 

Pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn přímo vámi, vás můžeme kontaktovat a ověřit si přiměřeným způsobem Vaši totožnost. Žádost může podat i váš zmocněnec. Pokud si nebudeme jisti identitou žadatele, můžeme vás požádat o další informace. Naše povinnost žádosti vyhovět bude v některých případech záviset na tom, pro jaký účel vaše údaje zpracováváme

Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podat stížnost u Pověřence pro ochranu osobních údajů naší společnosti Jiřího Kopala na e-mailu [email protected] či ho kontaktovat na mobilním telefonu: 778 423 798 nebo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel: +420 234 665 111, http://www.uoou.cz/).

Tento Kodex je účinný od 25. 5. 2018.

Přihlášení k odběru newsletteru

S naším zpravodajem budete pravidelně dostávat informace o našem autosalónu a výběr exkluzivních nabídek!

Vložené údaje nejsou platné. Prosíme zadejte je znovu.

Zvolte prosím oslovení

Při přihlášení k Newsletteru bohužel došlo k chybě. Prosím zopakujte jej znovu později.

checkbox_default

Děkujeme Vám!

Tímto jste se přihlásil(a) k odběru Newsletteru.

Brzy od nás dostanete e-mail s potvrzovacím odkazem. Prosíme klikněte na tento odkaz, aby vaše přihlášení proběhlo úspěšně.